Photography Exercises

26.07.2011

Remember


"... pentru a nu vătăma în mintea mea icoana senină a făpturii din afară, n-am voit să văd chipul mutilat al sărmanului tânăr, tot astfel nu m-am învoit să aflu nimic despre el, de teamă să nu fie ceva care să-i poată mânji amintirea sufletească. Rămână şi aceasta frumoasă, fără pată în umbra-i de taină şi de trufie, rămână în totul sir Aubrey de Vere aşa cum mi-a plăcut să-l văd eu, numai aşa — ce-mi pasă de cum era în adevăr? Am nimicit singura dovadă că l-am cunoscut în fiinţă, am ars scrisoarea în a cărei pecete zâmbea sfinxul împresurat de zicerea: 'Remember'.

Remember ? — da, fireşte că n-am să uit, dar cum anii tulbură unele din amintirile vechi, făcându-le să plutească aburite la hotarul dintre realitate şi închipuire, dacă soarta mă va hărăzi cu viaţă lungă, într-un târziu are să-mi pară poate că toată această întâmplare trăită a fost un vis numai sau vreo istorie citită ori auzită undeva, cândva de mult."

("Remember" - Mateiu Caragiale)

15.07.2011

printre picături


"At some point you get to try anything.
When she left, she took everything and I didn’t mind. There was nothing I wanted besides her and she wouldn’t hear about it. The house, the car, the goddamn records, Beatles, The Stones, the records we used to listen in the kitchen. I remember it perfectly, it was warm outside and she was wearing this short blue summer dress and the sun was shining on her shins, the silk was dancing on her thighs and she was beautiful. The Beatles were playing in the background while she was cooking something possibly weird but certainly delicious and I was probably having another drink, the one too many. Sun shining, poison flowing.
At least she took the records with her. After she left, I couldn’t listen to that music anymore. Too many memories. I hated it."

("Routine" by Mick Zavulon)